Bộ Bộ Sinh Liên

Giới Thiệu:

Giang sơn như họa

Mỹ nhân như thi 

Sa bà thế giới

Bộ bộ sinh liên

Tạm dịch:

Giang sơn như vẽ

Mỹ nhân như thơ

Thế giới hỗn loạn

Từng bước nở hoa.

Dịch thơ:

Giang sơn như họa

Mỹ nhân như thơ

Cõi đời ô trọc

Gót hồng nở hoa

 

(Nguồn: Sưu Tầm)