Thiên Khải Chi Môn

Chính bản thân có cuộc sống bình thường đến quá bình thường sinh hoạt, học ở trường, yêu đương, công tác, nỗ lực mua nhà ở, còn không có tiền thì ở thuê, độc thân cũng tốt, đeo gông cũng được....

    Các người có phát hiện ra rằng, thế giới này kỳ thực không đúng ở chỗ nào?

    Khi  bỗng nhiên có một ngày, ngươi thấy có một đám người kỳ quái, phủ xuống ở thế giới này.

    Bọn họ, áo quần lố lăng; bọn họ, năng lực siêu phàm; bọn họ ... lãnh khốc thích giết chóc!

    Bọn họ, tự xưng là... Player!!!

    Mà ngươi, ở trong mắt bọn họ, chỉ là một đống... EXP???

    Ngươi sẽ lựa chọn... Phản kháng sao?

    ...

    "Ta nhất định phải, sống sót!!!"

Ký tên: Trần Tiểu Luyện.

 

(Nguồn: TruyệnYY)