Thuận Minh

Lý Mạnh về tới Sùng Trinh ngũ năm. Hắn xuyên qua thành Sơn Đông vệ sở đích cùng khổ quân hộ, Hắn còn có bao nhiêu thời gian? 

Lý Mạnh như thế nào từ này minh mạt đích phong vân biến ảo trung. Dụng chính mình cương liệt cùng dũng mãnh xông ra một mảnh thiên địa...

 

(Nguồn: ST)